Zadnja številka
Last Issue
Uredniški odbor

Izdaja:
SKUPNOST DIJAŠKIH DOMOV SLOVENIJE
Streliška pot 7, 5000 Nova Gorica, Slovenija

ZVEZA SREDNJIH ŠOL IN DIJAŠKIH DOMOV 
Ptujska 6, 1000 Ljubljana, Slovenija

Odgovorni urednik:
Mag. Stanislav Bojan Zupet    

Glavna urednica:
Dr. Lidija Hamler

Jezikovni pregled:
Judita Nahtigal    

Uredniški odbor:
Dragan Kojić, predsednik Skupnosti dijaških domov Slovenije
Mag. Frančiška Al-Mansour, predsednica Zveze ravnateljev srednjih šol in dijaških domov
Dr. Alenka Kobolt, Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta
Dr. Lidija Hamler, Dijaški dom Antona Martina Slomška, Maribor
Mag. Stanislav Bojan Zupet, Dijaški dom Tabor, Ljubljana
Judita Nahtigal, Dijaški in študentski dom Kranj, Kranj
Andreja Gimpelj Kovačič, Dijaški dom Tabor, Ljubljana
Saša Šterk, Dijaški dom Tabor, Ljubljana
Barbara Štingl, Dijaški dom Drava, Maribor
Liljana Gabrič Hvasti, Dijaški dom Bled.


Recenzija:
dr. Alenka Kobolt, mag. Stanislav Bojan Zupet


Tehnični pregled prispevkov:
Andreja Gimpelj Kovačič 

Oblikovanje:
Urška Bizjak  

 
Home About journal Instructions to authors Editioral board and editoral council Contact and Subscribe Domov O reviji Navodila avtorjem Uredniški odbor in uredniški svet Kontakti Domov O reviji Navodila avtorjem Uredniški odbor in uredniški svet Kontakti Home About journal Instructions to authors Editioral board and editoral council Contact and Subscribe Domov O reviji Navodila avtorjem Uredniški odbor in uredniški svet Kontakti in naročila Contacts Contacts
© 2010-19 Revija Iskanja