Zadnja številka
Last Issue
Supervizija - priložnost za profesionalni razvoj pedagoških delavcev
Številka 27 (2007) - Refleksije in razprave

V prispevku želim predstaviti supervizijo kot uspešno metodo za spodbujanje profesionalnega razvoja pedagoških delavcev tako s teoretskega kot tudi praktičnega vidika. V ta namen prikažem kratek povzetek kvalitativne analize vprašalnikov, ki sem jo izvedla na 15 udeleženkah supervizijskega procesa v šolskem letu 2002/2003. Udeleženke so odgovarjale na šest odprtih vprašanj o izkušnjah, učinkih in pridobitvah supervizijskega procesa. Rezultati analize se skladajo z ugotovitvami drugih avtorjev in raziskovalcev supervizije ter potrjujejo številne dobre učinke supervizije na poklicni razvoj učiteljev. 

Ključne besede: supervizija, profesionalni razvoj pedagoških delavcev, proces učenja, refleksija. 

Brigita Rupar

 
Home About journal Instructions to authors Editioral board and editoral council Contact and Subscribe Domov O reviji Navodila avtorjem Uredniški odbor in uredniški svet Kontakti Domov O reviji Navodila avtorjem Uredniški odbor in uredniški svet Kontakti Home About journal Instructions to authors Editioral board and editoral council Contact and Subscribe Domov O reviji Navodila avtorjem Uredniški odbor in uredniški svet Kontakti in naročila Contacts Contacts
© 2010-19 Revija Iskanja