Zadnja številka
Last Issue
Vizija uporabe informacijsko komunikacijske tehnologije v »novem« šolskem sistemu
Številka 27 (2007) - Refleksije in razprave

V članku je predstavljen vidik uporabe IKT (Informacijsko-komunikacijske tehnologije) v Angliji in s tem posredno tudi v nekaterih drugih naprednih (arabskimi in evropskimi) državah. S pomočjo različnih študij svetovno priznanih organizacij (BESA, BECTA, European Schoolnet …) je nakazana smer razvoja in uporabe IKT na področju šolstva. Podrobneje sta predstavljena dva strateško pomembna vidika razmišljanja opremljanja šol s strojno opremo ter način financiranja VIZ (vzgojno-izobraževalnih zavodov) na področju IKT. Prikazane so tudi nekatere možnosti uporabe in nakazani ključni elementi, ki so potrebni za dobro nacionalno vizijo. 

Ključne besede: IKT (informacijsko komunikacijska tehnologija), strategija, vizija, razvoj, kvaliteta življenja. 

Andrej Flogie, mag. Gorazd Ivan Gumzej

 
Home About journal Instructions to authors Editioral board and editoral council Contact and Subscribe Domov O reviji Navodila avtorjem Uredniški odbor in uredniški svet Kontakti Domov O reviji Navodila avtorjem Uredniški odbor in uredniški svet Kontakti Home About journal Instructions to authors Editioral board and editoral council Contact and Subscribe Domov O reviji Navodila avtorjem Uredniški odbor in uredniški svet Kontakti in naročila Contacts Contacts
© 2010-19 Revija Iskanja