Zadnja številka
Last Issue
Čarovnica iz Zgornje Davče - permisivnost v drami
Številka 27 (2007) - Sodobna literatura z vzgojno vsebino

Permisivnost, znamenje razvajenosti, ki predstavlja življenje z lahkotne strani, je kot družben pojav v intenzivnejši obliki zaživel od zgodnjih sedemdesetih let dvajsetega stoletja dalje. Ni samo vzgojni problem, ampak družbeno stanje, ki v neki obliki, v nekem segmentu družbe živi še danes. Čeprav smo v družbi tveganja, se je čvrsto zakoreninil v tistem delu družbe, ki si družbeno življenje in življenje sploh predstavlja brez naporov, odrekanja in kakršnekoli prisile.Članek se permisivnosti loteva skozi gledišče leposlovja. Dramatik Rudi Šeligo skozi dramo Čarovnica iz Zgornje Davče ponazori zagate sodobne družbe – v užitkarjenje in neodgovornost usmerjen srednji razred. Slovstvena stvaritev odpira, tematizira in problematizira pogansko v človeku in družbi. 

Ključne besede: permisivnost, udobje, razvajenost, poganstvo, demonsko, mitsko, potrošništvo, neustvarjalnost, kapitalizem, socializem, literatura, drama. 

Primož Vresnik

 
Home About journal Instructions to authors Editioral board and editoral council Contact and Subscribe Domov O reviji Navodila avtorjem Uredniški odbor in uredniški svet Kontakti Domov O reviji Navodila avtorjem Uredniški odbor in uredniški svet Kontakti Home About journal Instructions to authors Editioral board and editoral council Contact and Subscribe Domov O reviji Navodila avtorjem Uredniški odbor in uredniški svet Kontakti in naročila Contacts Contacts
© 2010-19 Revija Iskanja