Zadnja številka
Last Issue
VKLJUČEVANJE DIJAKINJE Z ASPERGERJEVIM SINDROMOM – PRILAGODITVE V DIJAŠKEM DOMU IN V ŠOLI
Številka 57 (2018) - Prispevki

 

 

Za uspešno vključevanje dijakov z aspergerjevim sindromom v vzgojno izobraževalni sistem je pomembno dobro poznavanje težav, s katerimi se srečujejo tako mladostniki, ki sobivajo ob dijaku z AS , kot strokovni delavci, ki ga poučujejo in osebno spremljajo. Na primeru dijakinje z AS opišem potek inkluzije, opredelim izzive ter navedem primere dobrih praks, ki so med bivanjem v dijaškem domu pripomogli k izboljšanju socialnih veščin ter učnih navad in s tem zmanjševali simptomatiko, dijakinjo pa opolnomočili za kvalitetnejše življenje v odrasli dobi. Namen članka je podati smernice za uspešno načrtovanje individualizirane pomoči ter osvetliti prednosti vključevanja za ostale strokovne in pedagoške delavce v ustanovi.

Ključne besede: aspergerjev sindrom, avtizem, posebne potrebe, vključevanje, dijaški dom

Špela Potočnik, univ. dipl. soc. ped.

 
Home About journal Instructions to authors Editioral board and editoral council Contact and Subscribe Domov O reviji Navodila avtorjem Uredniški odbor in uredniški svet Kontakti Domov O reviji Navodila avtorjem Uredniški odbor in uredniški svet Kontakti Home About journal Instructions to authors Editioral board and editoral council Contact and Subscribe Domov O reviji Navodila avtorjem Uredniški odbor in uredniški svet Kontakti in naročila Contacts Contacts
© 2010-19 Revija Iskanja