Zadnja številka
Last Issue
POGOVORIMO SE O INKLUZIJI
Številka 57 (2018) - Prispevki

 

 

Prispevek se ukvarja s prenosom koncepta inkluzivne vzgoje in izobraževanja v vsakdanjo pedagoško prakso ter predstavlja učinke teh prizadevanj skozi relevantne projekte in raziskave. Koncept inkluzije namreč narekuje, naj v vzgoji in izobraževanju vzpostavljamo takšna okolja, pristope in načine dela ter znotraj tega takšno komunikacijo in odnose, da se bodo vsi otroci in mladostniki počutili vključene. Prispevek izpostavlja počutje otrok kot pomemben kazalnik uspešnosti implementacije inkluzivnega koncepta v vsakdanjo pedagoško prakso. Pri tem ugotavlja, da je ob številnih dobrih praksah treba spregovoriti tudi o bolj premišljenem načrtovanju implementacije koncepta inkluzije in o možnostih za uresničevanje personaliziranega učenja tako na sistemski kot na strokovni ravni.

Ključne besede: inkluzivna vzgoja in izobraževanje, počutje otrok, personalizirano učenje

Mag. Simona Rogič Ožek, prof. soc. ped.

 
Home About journal Instructions to authors Editioral board and editoral council Contact and Subscribe Domov O reviji Navodila avtorjem Uredniški odbor in uredniški svet Kontakti Domov O reviji Navodila avtorjem Uredniški odbor in uredniški svet Kontakti Home About journal Instructions to authors Editioral board and editoral council Contact and Subscribe Domov O reviji Navodila avtorjem Uredniški odbor in uredniški svet Kontakti in naročila Contacts Contacts
© 2010-19 Revija Iskanja