Zadnja številka
Last Issue
NUDENJE INDIVIDUALNE POMOČI DIJAKINJI Z DISLEKSIJO V DIJAŠKEM DOMU
Številka 57 (2018) - Prispevki

 

 

Z inkluzivno paradigmo, ki zagovarja stališče, da se otroci s posebnimi potrebami vključujejo v redne izobraževalne programe na različnih nivojih, je takih otrok v rednih vzgojno-izobraževalnih institucijah vse več. Zaradi posebnih potreb potrebujejo pri delu pomoč in prilagoditve, ki se izvajajo v okviru dodatne strokovne pomoči, njen obseg pa je zanje pogosto premajhen. Dijaki s posebnimi potrebami se zato po pomoč obračajo k drugim institucijam, ena od teh je tudi dijaški dom. Tam svetovanje izvajajo svetovalni delavci različnih strokovnih profilov, učno pomoč najpogosteje vzgojitelji ter vrstniki, po pričevanju staršev pa pogosto ni pomoči za premagovanje ovir in primanjkljajev, ki bi dijaku omogočila lažje vključevanje v družbo ter na ta način gradila inkluzivno družbeno okolje. Prispevek predstavlja opis in analizo izvajanja prostovoljne individualne pomoči v dijaškem domu, uspešnost uporabe raznolikih metod ter napredek dijakinje na različnih področjih.

Ključne besede: disleksija, dodatna strokovna pomoč, dijaški dom, metode in strategije

Monika Skela Spadorcia, mag. prof. inkl. ped.

 
Home About journal Instructions to authors Editioral board and editoral council Contact and Subscribe Domov O reviji Navodila avtorjem Uredniški odbor in uredniški svet Kontakti Domov O reviji Navodila avtorjem Uredniški odbor in uredniški svet Kontakti Home About journal Instructions to authors Editioral board and editoral council Contact and Subscribe Domov O reviji Navodila avtorjem Uredniški odbor in uredniški svet Kontakti in naročila Contacts Contacts
© 2010-19 Revija Iskanja