Zadnja številka
Last Issue
VKLJUČEVANJE NOVINCEV V VZGOJNO SKUPINO
Številka 57 (2018) - Prispevki

 

 

Vključevanje novincev v vzgojno skupino zahteva posebno pozornost vzgojitelja. Dijaki prvič zapustijo zavetje doma, navaditi se morajo na nove ljudi in okolje. Vzgojitelj lahko dijaku nudi oporo, ga vodi, mu vzbudi občutek pripadnosti in sprejetosti ter vzpostavi zaupljiv odnos, ki temelji na realnih pričakovanjih. Vsakega dijaka spoznamo individualno (njegove sposobnosti, težave, karakterne lastnosti), mu prilagodimo okolje, v katerem živi in se uči. Inkluzija je ena najzahtevnejših nalog vzgojitelja.

Ključne besede: vključevanje, sprejetost, individualnost

Vesna Špes Ciringer, prof. mat.

 
Home About journal Instructions to authors Editioral board and editoral council Contact and Subscribe Domov O reviji Navodila avtorjem Uredniški odbor in uredniški svet Kontakti Domov O reviji Navodila avtorjem Uredniški odbor in uredniški svet Kontakti Home About journal Instructions to authors Editioral board and editoral council Contact and Subscribe Domov O reviji Navodila avtorjem Uredniški odbor in uredniški svet Kontakti in naročila Contacts Contacts
© 2010-19 Revija Iskanja