Zadnja številka
Last Issue
INKLUZIJA IN INTEGRACIJA MLADOLETNIKOV BREZ SPREMSTVA V DIJAŠKEM DOMU SGLŠ POSTOJNA
Številka 57 (2018) - Prispevki

 

 

V Slovenijo je že v preteklosti prihajalo veliko tujcev (priseljencev) in tudi danes jih je vedno več. V Sloveniji država in družba postajata vse bolj raznovrstni ter medkulturni. Postavlja se vprašanje, ali smo kot družba čedalje bolj odprti do tujcev in smo jih pripravljeni sprejemati ali  nas še vedno pestijo predsodki in ovire. Dandanes se na veliko razpravlja o inkluziji kot o idealu, h kateremu stremimo (kaj ta je, kakšne so koristi, kaj prinaša). Kljub temu se počasi in z nezaupanjem lotevamo uresničevanja podpisanih mednarodnih listin, sprejetih zakonov, s tem tudi inkluzije. Napredek je vendarle zaznan. Vanj sodi tudi dijaški dom SGLŠ Postojna, ki nudi dom mladoletnikom brez spremstva in se trudi za njihovo optimalno vključenost v okolje in družbo, kar predstavljamo v članku.

Ključne besede: inkluzija, integracija, dijaški dom, mladoletniki brez spremstva

Maja Jularić, mag. prof. inkl. ped.

 
Home About journal Instructions to authors Editioral board and editoral council Contact and Subscribe Domov O reviji Navodila avtorjem Uredniški odbor in uredniški svet Kontakti Domov O reviji Navodila avtorjem Uredniški odbor in uredniški svet Kontakti Home About journal Instructions to authors Editioral board and editoral council Contact and Subscribe Domov O reviji Navodila avtorjem Uredniški odbor in uredniški svet Kontakti in naročila Contacts Contacts
© 2010-19 Revija Iskanja