Zadnja številka
Last Issue
Prispevki
Naslov vsebine / Article Title
1 POGOVORIMO SE O INKLUZIJI
2 INTERVJU Z DR. JASNO MURGEL
3 VKLJUČEVANJE DIJAKINJE Z ASPERGERJEVIM SINDROMOM – PRILAGODITVE V DIJAŠKEM DOMU IN V ŠOLI
4 NUDENJE INDIVIDUALNE POMOČI DIJAKINJI Z DISLEKSIJO V DIJAŠKEM DOMU
5 VKLJUČEVANJE NOVINCEV V VZGOJNO SKUPINO
6 INTEGRACIJA BEGUNCEV
7 »KAVA OB 16IH« PROJEKT: DELAVNICE Z DIJAKI IZ BOSNE IN HERCEGOVINE
8 INKLUZIJA IN INTEGRACIJA MLADOLETNIKOV BREZ SPREMSTVA V DIJAŠKEM DOMU SGLŠ POSTOJNA
9 INKLUZIJA (nič znanstvenega, le košček vsakdana)
10 INKLUZIJA KOT ODPIRANJE PROSTORA ZA AKTIVNO PARTICIPACIJO V SKUPNOSTI
11 INTEGRACIJA IN INKLUZIJA V PROCESU REHABILITACIJE OSEB PO PRIDOBLJENI MOŽGANSKI POŠKODBI
12 NAŠA FINSKA IZKUŠNJA
13 VLOGA UČITELJA PRI INKLUZIJI OTROKA S ČUSTVENIMI IN VEDENJSKIMI TEŽAVAMI/MOTNJAMI
14 DELO Z RAZREDOM IN OTROK S POSEBNIMI POTREBAMI
15 RAZREDNIK IN UČENEC S POSEBNIMI POTREBAMI NA POTI DO ODLOČBE IN URESNIČEVANJE LE-TE V OSNOVNI ŠOLI
16 SAMOPOŠKODOVANJE - KLIC NA POMOČ
17 IZURIMO JEZIČEK - VAJE ZA KREPITEV MOTORIKE GOVORIL Z ELEMENTI JOGE SMEHA V PREDŠOLSKEM OBDOBJU
18 GIBALNA AKTIVNOST PRI OTROCIH Z MOTNJO POZORNOSTI
19 SPREMLJEVALCI PREDŠOLSKIH OTROK S POSEBNIMI POTREBAMI - OD SPLOŠNO DOGOVORJENEGA H KONKRETNEMU NA PRIMERU LJUBLJANSKIH VRTCEV
20 POROČILO S VI. MEDNARODNEGA KONGRESA DIJAŠKIH DOMOV
21 PREDSTAVITEV KNJIGE: DR. DUŠAN RUTAR - INKLUZIJA OTROK S POSEBNIMI POTREBAMI: ZA DRUŽBENO PRAVIČNOST
22 PREDSTAVITEV KNJIGE: MAG. KATARINA KESIČ DIMIC - VZGOJARIJE
 
Home About journal Instructions to authors Editioral board and editoral council Contact and Subscribe Domov O reviji Navodila avtorjem Uredniški odbor in uredniški svet Kontakti Domov O reviji Navodila avtorjem Uredniški odbor in uredniški svet Kontakti Home About journal Instructions to authors Editioral board and editoral council Contact and Subscribe Domov O reviji Navodila avtorjem Uredniški odbor in uredniški svet Kontakti in naročila Contacts Contacts
© 2010-19 Revija Iskanja