Delo s starši na drugačen način

Iz prakse za prakso

“Ustvarjajmo zaupanje” je naslov inovacijskega  projekta dela  s starši, ki smo ga delavci Dijaškega doma Poljane uresničili v šolskem letu 2002/03. Njegov namen  je vzpostaviti  tesnejšo povezavo s starši in hčerami.  Staršem  ponudimo pomoč pri vzgoji mladostnice na malo drugačen način kot do sedaj. Projekt je v svojem bistvu zamišljen kot srečanje s starši, v katerih si  starši  in strokovni delavci dijaškega doma izmenjamo vzgojne izkušnje  z mladostniki na kar najbolj neposreden in nevsiljiv način. Izbrali smo  aktualne vzgojne  vsebine iz vsakdanjih družinskih situacij. Kot iztočnico za delo smo vsebino  oblikovali v scenarij igre  vlog družinskih članov. Družinske vloge (oče, mati, hči) so odigrale naše dijakinje. Z analiziranjem  celostnega vedenja (po avtorju W. Glasserju) odigranih vlog  družinskih članov  so starši prišli do uvida pomembnosti  načina sklepanja  kompromisnih sporazumov   z mladostnikom pri  njegovem vzgojnem vodenju.

Ključne besede: Dijaški dom, starši, zaupanje, potrebe.

Dragan Trampuž, Eli Lavrič, Lidija Vranešič Florjanc