Motivacija za šolsko delo in šport

Iz prakse za prakso

Športnik si v procesu motiviranja postavlja cilje, ki jih poskuša doseči preko ustreznega vedenja. Cilji naj bi zadovoljili določene športnikove potrebe. Za športnika je potrebno, da si na poti do cilja postavlja časovno bližje in manj pomembne cilje.

Ključne besede: Športnik, motivacija, cilj, vedenje.

Mojca Bohinjec