Prehranske navade dijakinj in dijakov dijaškega doma Ivana Cankarja

Iz prakse za prakso

V Dijaškem domu Ivana Cankarja v Ljubljani je v šolskem letu 2001/2002 potekal inovacijski projekt “Prehranske navade dijakinj in dijakov dijaškega doma”. S projektom smo želeli obdelati področje, ki ni v celoti vključeno v vzgojno izobraževalni program domske vzgoje. Menimo, da je to področje pomembno, ker v dijaškem domu bivajo dijaki v času odraščanja, ki je obdobje iskanja samega sebe, ko se pojavlja nešteto vprašanj, na katere dijakinje in dijaki sami  težko najdejo odgovore. Problematika prehrane se dotika tudi,, zlastiv tem obdobju, aktualne problematike obremenjenosti s svojo vizualno podobo in telesno težo. Rezultati projekta so pomemebni tudi pri svetovanju dijakom in dijakinjam o posledicah napačne prehrane v kasnejših letih. Ugotovili smo pozitivne učinke v zadnjih letih izboljšane ponudbe prehrane, ostajajo pa tipični problemi, kot so neprimerni dodatni obroki izven ponudbe doma.

Ključne besede: Dijaški dom, prehrambene navade, dijaki, obsedenost, telesna teža.

Vojka Viler Krivec