Etika – kvaliteta vzgojiteljevega in dijakovega dela

Razmišljanja

V dijaškem domu je ob poznavanju in uresničevanju osnovnih načel teorije izbire mogoče doseči, da se dijak zave svojih potreb, da upošteva pravila življenja in dela in z dejavnostjo v dijaškem domu izvrši kvalitetne spremembe v svojem  življenju ter vidi v delu v vzgojni skupini svojo izpolnitev.

Ključne besede: teorija izbire, dijak, spremembe, etika.

Bojana Kimovec