Kaznovanje v vzgoji in izobraževanju

Razmišljanja

Kaznovanje in discipliniranje sta procesa, s katerima se pogosto srečujemo  v družini, v šol in v širši družbi. Prispevek opredeljuje kazen v procesu moralne vzgoje in kot sredstvo discipliniranja. Prikazani so sodobni vzgojni pristopi, ki so rezultat nadzora in kaznovanja v družini in šoli v preteklosti. Prav šola poleg izobraževalne in vzgojne funkcije prevzema vse večji delež socializacijske in disciplinatorne funkcije ter ima pomembno vlogo v odnosu do družine. Tako kot v preteklosti si tudi danes šola zastavlja vprašanje kako najbolje vzgajati. V prispevku so prikazani predpisi o vzgoji in izobraževanju, ki jasno opredeljujejo kršitve šolskih pravil ter oblike vzgojnih ukrepov. Kot avtorica prispevka si zastavljam vprašanje, ali lahko v začetku 21. stoletja sploh govorimo o pedagoški vrednosti kazni.

Ključne besede: Kazen, morala, discipliniranje, nadzor, družinska vzgoja, telesna kazen, vzgojni ukrepi.

Ana Trtnik