Otroci s posebnimi potrebami v osnovni šoli – ponudba različnih programov

Razmišljanja
V članku je predstavljena raziskava o oblikah in metodah dela z otroki s posebnimi potrebami v osnovni šoli. V njem sem skušala poiskati odgovore na vprašanja, kaj lahko  otroci  s posebnimi potrebami in njihovi starši pričakujejo od šole, kamor je vključen njihov otrok. Skušala sem prikazati različne možnosti, ki jih šola lahko razvija z edinim ciljem – zagotoviti vsem otrokom enake možnosti vzgoje in izobraževanja.
 
Ključne besede: Otroci s posebnimi potrebami, šola, cilj, vzgoja in izobraževanje.
 
Maruša Komotar