Pravica do svobode vesti pedagoških delavcev

Razmišljanja

Avtor opredeljuje okvire etičnega odločanja na področju vzgojno – izobraževalnega delovanja. V razvitih družbah se pogosto pojavlja paradoks svobode odločanja. Primeri vzgojiteljevega (učiteljevega)  dela   opozarjajo na razlike med prepričanjem in odgovornostjo, med moralo in veščino, med splošnimi etičnimi postulati in konkretnimi ravnanji. Brez tovrstnih razlikovanj ni mogoče prepoznati etičnih vidikov v konkretnih problemih, pri tem pa se zmanjšujejo možnosti za moralno in strokovno presojo v profesionalnih odločitvah. Skupni imenovalec etičnih premislekov pa najde v etičnem imperativu psihoanalize: »Človek, postani, kar si!«.

Ključne besede: svoboda, etika, odgovornost, učitelj, vzgojitelj.

Stanislav Kink