Vzgojitelj v dijaškem domu v prihodnosti

Razmišljanja

Številne spremembe, ki smo jim priča v slovenskem vzgojno-izobraževalnem sistemu, zahtevajo prenovo vzgojnega dela tudi v dijaških domovih. Spremembe uvajamo od leta 1999 dalje in spremljava uvajanja novega vzgojnega programa kaže pozitivne dosežke. Pogoji bivanja za dijake so iz leta v leto boljši in model institucionalne vzgoje v domovih lahko postane primer dobre prakse za države EU. V času, ki prihaja, moramo pri pripravi vzgojiteljev na spremenjene naloge dijaškega doma storiti več. Razvijati moramo avtonomijo, strokovno usposobljenost in kompetence vsakogar, ki opravlja poklic vzgojitelja v dijaškem domu.

Ključne besede: Dijaški dom, vzgojitelj, spremembe, prihodnost.

mag. Danica Starkl