Dijaški dom kot motivacijsko okolje za resocializacijo odvisnikov?

Razprave in raziskave

Osnovna značilnost ljudi, ki sprejmejo vedenje odvisnosti, je, da niso zakoreninjeni v “življenjski trojici”: partnestvu (družini), poklicu in družbi, saj  za zdrav razvoj človek poleg svojih sposobnosti potrebuje tudi izzive iz okolja, ki mu nudijo zadostno motivacijsko energijo, da lahko celostno deluje na vseh treh prej naštetih pomembnih življenjskih področjih.Človekovo vedenje je sestavljeno iz štirih komponent, ki predstavljajo vedenje prvega in vedenje drugega reda. Kakšno vedenje bo posameznik v določenem trenutku izbral, je odvisno od samo (self) motivacije, odnosne (human) motivacije ter okoljske (environment) motivacije. Motivacijska energija je pogoj za vedenje človeka. 

V dijaškem domu v vzgojni skupini lahko ustvarimo potrebne pogoje in skupinsko dinamiko, ki omogoča resocializacijo dijaka (odvisnika). Vprašanje pa je, pod kakšnimi pogoji in koliko dijakov lahko sprejme vzgojna skupina, da je omogočen normalen razvoj skupine in posameznikov v njej. 

Ključne besede: Dijaški dom, okolje, vedenje, motivacija, odnosi. 

Olga Dečman Dobrnjič, dr. Metod Černetič