Komparativna analiza institucionalne mreže izobraževanja odraslih na Hrvaškem in v Sloveniji

Razprave in raziskave

V tekstuje prikazana mreža inštitucij za izobraževanje odraslih na Hrvaškem in v Sloveniji. Potem sledi komparativna analiza obstoječih inštitucij za izobraževanje odraslih v teh dveh državah. Na temlju analize in primerjave teh inštitucij lahko zaključimo, da sta si ti dve sosednji državi, kar se tiče inštitucij za izobraževanje odraslih, zelo podobni. Čeprav ima Slovenija v nekaterih stvareh (pravna regulacija izobraževanja odraslih, financiranje, vloga lokalne skupnosti) prednosti, je pred tema dvema državama še dosti dela na področju planiranja izobraževanja odraslih, če želita doseči države zahodne demokracije. 

Ključne besede: Izobraževanje odraslih, inštitucionalne mreže, vseživljenjsko učenje, primerjava. 

dr. Anita Klapan