Izobraževanje odraslih – predpostavka za kvalitetno delo v izobraževanju odraslih

Mednarodno sodelovanje

V članku bomo  govorili o vprašanju izobraževanja edukatorjev za delo z odraslimi kot eno od temeljih vprašanj andragoške prakse. V tem kontekstu bo podan kratek opis tega, kar je bilo dosedaj že doseženega na tem področju  z vidika teorije in prakse, nato pa bo analiziran problem izobraževanja edukatorjev. Temeljno izhodišče in trditev v tem članku je, da se v Hrvaški kljub bogati praksi na področju izobraževanja odraslih tej problematiki ni posvečalo dovolj pozornosti. Če želimo kvaliteno izobraževanje odraslih, je potrebno glede na tranzicijske spremembe začeti z nekaterimi aktivnostmi in nalogami in z reševanjem te problematike, problem pa je potrebno najprej rešiti pri samem vrhu, z izobraževanjem edukatorjev. 

Ključne besede: izobraževanje odraslih, andragogi, edukatorji, sprememba. 

Prof. dr. Anita  Klapan