Preučevanje izobrazbe za mednarodno razumevanje (EIU) – rekonstrukcija EIU v dobi globalizacije

Mednarodno sodelovanje

Izobrazba za mednarodno razumevanje (EIU) na Japonskem, ki dolgo ni mogla uživati svojega legalnega položaja v učnih načrtih , je sedaj jasno prikazana kot eno od priporočenih področij splošne izobrazbe v 1999 študijskem letu in mnoge prakse učiteljev so bile odtlej akumulirane. Vendar si lahko tu postavimo pomembno vprašanje: Kako EIU doslej gleda na implikacije tako grozečega dogodka kot je 11. september ? Ena ključnih zamisli za pristop k taki grožnji svetovnemu miru je »razumevanje«. Vtem ko je bila doslej že mnogo poskusov kako ponovno domisliti naše razumevanje drugih na takih področjih kot je sociologija in antropologija, je treba opozoriti na to, da je na področju EIU akumuliranih zelo malo diskurzov. Ta predstavitev je poskus ponovnega razmisleka o zgoraj postavljenem vprašanju. 

EIU oblikovana na Japonskem v kontekstu globalizacijske dobe s ciljem, da predstavi perspektive za razgradnjo kot tudi za rekonstrukcijo EIU s teoretičnih stališč za njihove praktike. V skladu s tem referat pomeni sledeče: najprej pokaže, da se japonska EIU, ki je bila oblikovana pod predpostavko, da posameznik, ki bi lahko /naj bi razumel druge ali druge kulture, dejansko ne odziva na dobo globalizacije; drugič, da preveri naš način »razumevanja« kot oblike obvladovanja drugih in zbiranja informacij o drugih kot del navade modernega človeka in da pokaže na nepopolnost narave našega razumevanja; tretjič, da poudari pomen uvajanja tem o konfliktnih zadevah v EIU in končno, da sugerira izobrazbene praktike, ki temeljijo na novih konceptih EIU s poudarkom na obravnavanju takšnih in drugačnih aktualnih zadev, ki presegajo naše razumevanje ali s katerimi smo konfrontirani. 

Ključne besede: EUI, japonsko izobraževanje za mir, globalizacija, razumevanje. 

Yoshiyuki NAGATA