Programi za mlade v slovenskih nevladnih neprofitnih organizacijah

Razprave in raziskave

Nevladne neprofitne organizacije (v nadaljevanju NNO) družbi ponujajo dodatne storitve, ki jih vladne organizacije zaradi prevelikega obsega ne zmorejo in s tem pripomorejo k večji kvaliteti življenja prebivalcev in k razvoju družbe. Zaradi močne konkurence (financiranja) na trgu NNO v izvajanje storitev  vključujejo strokovnjake z veliko socialnega in intelektualnega kapitala, kar je njihova dodatna prednost in kvaliteta dela. Seveda pa imajo NNO tudi svoje pomanjkljivosti in omejitve, zato ne morejo v celoti nadomestiti javnih institucij, lahko pa služijo kot njihovo dopolnilo pri uslugah države blaginje. NNO namreč ponavadi nudijo tudi tiste vrste storitev, ki jih javne institucije ne izvajajo oz. ne zagotavljajo. Zato so kljub vsem svojim slabostim za demokratične, postmoderne družbe zelo pomembne, če ne celo nujne, saj predstavljajo alternativo javnim neprofitnim organizacijam (zavodom), ki ne morejo več zadovoljiti vseh oz. vse bolj raznovrstnih in spremenjenih potreb mladih. Večanje revščine in socialne izključenosti mladih, ki je posledica fleksibilnega trga delovne sile, slabšanje socialne funkcije družine ter slabšanje sistema socialne blaginje narekuje področju socialnega varstva zgostitev mreže in dopolnjevanje javnih institucij z NNO in neformalnimi skupinami za samopomoč. 

Ključne besede: socialno varstvo, nevladne neprofitne organizacije, pomoč, programi za mlade. 

Tadeja Rink, Janja Lesjak