Prostovoljstvo

Razprave in raziskave

Prostovoljno delo postaja fenomen moderne družbe. Vedno več posameznikov se odloča zanj, zlasti mladih (dijakov, študentov) in starejših (upokojencev). Opazen je primanjkljaj vmesnih generacij. Dijaki in študentje s prostovoljstvom spoznavajo nova, njim še neznana področja, si pridobivajo delovne izkušnje in pridobivajo neformalna znanja. Spet drugi dijaki in študentje se za prostovoljstvo odločijo v sklopu izbirnih predmetov ali obvezne študijske prakse. Upokojenci na ta način svoja bogata znanja prenašajo na mlajše in si bogatijo prosti čas. Prostovoljec opravlja prostovoljno delo pretežno z altruističnimi motivi, torej na osnovi človekoljubja in nesebičnosti. Prostovoljec tako veliko da  družbi, predvsem pa posameznikom, s katerimi dela. Ves trud, vsi prosti trenutki se prostovoljcu vračajo zlasti  v izkušnjah in »hvaležnosti« uporabnikov. 

Ključne besede: prostovoljstvo, prostovoljno delo, prostovoljec/prostovoljka, altruizem, nesebičnost. 

Tina Naglič