Spolnost in nasilje v spolnosti – obravnava

Razprave in raziskave

V članku smo poskušali prikazati pomen dijaških domov kot institucij posebnega pomena pri seznanjanju mladih s spolnostjo in spolnim nasiljem. V ta namen smo izvedli med dijakinjami in dijaki dijaškega doma anketiranje, s pomočjo katerega smo poskušali izvedeti, kako dijaki in dijakinje spolnost poznajo, kako o njej razmišljajo in kaj bi o temi še radi izvedeli. Iz analize anketnih vprašanj smo izvedeli, da se dijaki o spolnosti in vsem, kar je z njo povezano, želijo pogovarjati, od nas pa želijo odkritost in jasne odgovore na zastavljena vprašanja. 

Ključne besede: spolnost, spolno nasilje, dijaki in dijakinje, dijaški dom. 

Franc Tehovnik