Vzgojitelji dijaških domov in okoljska motivacija

Razprave in raziskave

Izmenjava in migracija socialnega, intelektualnega, kulturnega in ekonomskega kapitala je vsakdanje dejstvo. Komunikacijsko okolje vsake organizacije se širi ter ponuja organizaciji in zaposlenim  nove in drugačne možnosti razvoja. Zaposleni v organizacijah prejemajo iz okolja različno motivacijsko energijo, ki je pogoj za njihovo delo in razvoj organizacije. Z raziskavo, ki je obsegala šest raziskovalnih vprašanj, šest dijaških domov in oseminpetdeset zaposlenih, smo v dijaških domovih Slovenije ugotavljali, kako notranje okolje vpliva na motivacijo zaposlenih. Ugotovili smo, da dijaški domovi kot neprofitne organizacije nudijo ustrezne pogoje za profesionalen razvoj zaposlenih in razvoj organizacije. Zaradi splošnosti vprašanj pa prav gotovo lahko izsledke raziskave transferiramo tudi  v drugačno organizacijsko okolje.

Ključne besede: dijaški dom, vzgojitelj, okolje, motivacija, vodenje. 

Olga Dečman Dobrnjič, dr. Metod Černetič