Dramska dejavnost za mladostnike s posebnimi potrebami

Razmišljanja, modeli vzgoje

Prispevek predstavlja dramsko dejavnost za mladostnike s posebnimi potrebami. Preko gledališke dejavnosti se mladostniki vzgajajo, preizkušajo številne, nove vloge, razvijajo si odnos do umetniške kulture, predvsem pa si pridobivajo vpogled v različne življenjske situacije, marsikomu do tedaj neznane in nove. Mladostnik se s preizkušanjem različnih vlog potrjuje, spreminja in s tem preverja svoje lastne predstave o življenju. 

Ključne besede: mladostniki s posebnimi potrebami, gledališče, dramska dejavnost. 

Marjeta Jazbec, Suzana Krajnc