Etika – kvaliteta vzgojiteljevega in dijakovega dela

Razmišljanja, modeli vzgoje

V dijaškem domu je ob poznavanju in uresničevanju osnovnih načel teorije izbire mogoče doseči, da se dijak zave svojih potreb, da upošteva pravila življenja in dela in z dejavnostjo v dijaškem domu izvrši kvalitetne spremembe v svojem življenju ter vidi v delu v vzgojni skupini svojo izpolnitev. 

Ključne besede: etika, kvalitetno delo, čiščenje, teorija izbire, dijaški dom. 

Bojana Kimovec