Kreativnost v vzgojno – izobraževalnem procesu

Razmišljanja, modeli vzgoje

V članku se je avtorica poslužila analitično – deskriptivne metode, v katero je vključila lastno izkušnjo, na osnovi katere poskuša demistificirati pojem kreativnosti v teoretičnem in praktičnem pogledu. Kreativnost in inovativnost kot pojma ne bi smeli biti obravnavani kot nekaj novega v vzgoji in izobraževanju, ampak bi morali biti osnova, na kateri izobraževanje temelji. 

Ključne besede: kreativnost, inovativnost, vzgoja, izobraževanje. 

Linda Juraković