Mladi in nasilje v dijaškem domu

Razmišljanja, modeli vzgoje

V Dijaškem domu Celje uvajamo preventivni program za zmanjšanje nasilja med mladostniki s programom Razvijanje pozitivnega samovrednotenja mladostnikov. Vprašalnik o nasilju smo razdelili 120 dijakom in dijakinjam Dijaškega doma Celje. Postavili smo hipoteze, ki smo jih z vprašalnikom potrdili. 

Ključne besede: dijaški dom, preventiva, mladostnik, nasilje. 

Zdenko Rožman, Nataša Privošnik, Milena Čanžek