Mladinski dom v Celovcu

Razmišljanja, modeli vzgoje

Mladinski dijaški dom v Celovcu je zamejski dijaški dom. V članku bomo prikazali zgodovinski razvoj, pomen, financiranje in organizacijo Mladinskega doma v Celovcu. Slovensko šolsko društvo je v drugi polovici sedemdesetih in ob začetku osemdesetih let pod okriljem Zveze slovenskih organizacij začrtalo nove smernice na področju predšolske in obšolske mladinske vzgoje. Kmalu se je izkazalo, da je bila odločitev posvetiti večjo skrb predšolski vzgoji in ustvariti za dijaško in študentsko mladino sodobne pogoje za obšolsko in izvenšolsko dejavnost, pravilna in resnično usmerjena v bodočnost. Kljub spremenjeni in zelo razvejani dejavnosti pa ostaja domski del še vedno glavna naloga. 

Ključne besede: dijaki, Slovensko šolsko društvo, mladinski dom, vzgojno delo, financiranje, razvoj. 

mag. Jože Blajs