Mladostnik in družina

Razmišljanja, modeli vzgoje

V članku smo skušali prikazati, kakšne so nekatere značilnosti družin mladostnikov, ki živijo v dijaškem domu in obiskujejo srednjo šolo.V ta namen smo med učenci izvedli anketiranje, kjer smo skušali ugotoviti, kakšni so odnosi med starši in mladostniki ter generacijske razlike.Iz analize anketnih vprašanj smo izvedeli, da se mladostniki najpogosteje pogovarjajo v družinskem krogu ob različnih priložnostih in o različnih temah.Družina je še vedno tisti prostor, kjer doraščajoči lahko zaznajo svojo odmevnost. Če imajo mladi probleme in težave, jih večina zaupa staršem in ti so jim pripravljeni pomagati. Na splošno so mladostniki zadovoljni v svojih družinah. 

Ključne besede: družina, starši, mladostniki, odnosi med starši in mladostniki, pogovor. 

Ana Stare