Privatno podjetje in trženje v dijaškem domu

Razmišljanja, modeli vzgoje

Primit d. o. o. je podjetje v zasebni lasti, ki se ukvarja s trženjem zavarovalnih storitev. V globalno – informacijski, konkurenčni družbi, podjetju uspeva ohranjati delovna mesta zaposlenih in ustvarjati dobiček. Zaradi specifike storitev, ki jih podjetje ponuja, je eden od strateških ciljev podjetja prodor na nove trge, kar med drugim pomeni tudi vključevati v poslovni sistem podjetja čim več mladih. S tem namenom vodstvo podjetja pripravlja projekt, ki ga bomo ponudili dijaškim domovom. Glavni cilji projekta so: promovirati podjetje Primit d.o.o. v širšem okolju, povečati dobiček podjetja, ponuditi mladim izobraževanje, kjer se bodo naučili spretnosti in veščin poslovanja z zavarovalnimi storitvami in dati mladim možnost dodatnega zaslužka. Namen projekta pa je vsekakor tudi ponuditi mladim možnost kreativne porabe prostega časa, kar je vsekakor najboljša oblika preventive v boju proti vedenju odvisnosti. 

Ključne besede: Podjetje Primit d. o. o, dijaški dom, dijaki, sodelovanje, izobraževanje. 

Alojz Klaneček