Vzgojitelji in vzgojno delo

Razmišljanja, modeli vzgoje

Vzgojno delo in vloga vzgojitelja v vzgojnem procesu in dijaškem domu je osrednja tema pričujočega članka. Ključna tematsko – problemska sklopa sta vezana na smisel vzgajanja in na interakcijo, na odnose v dijaškem domu. Avtor strokovnega razmišljanja razgrne še razliko med vzgojiteljem v dijaškem domu in profesorjem na srednji šoli. Vzgojitelji so zaradi narave svojega dela, ki vsebuje in zahteva opremljenost s socialno in čustveno inteligenco, drugačni prosvetni delavci kakor profesorji. Odpira se razmišljanje o konstitutivnih temeljih obeh vzgojno-izobraževalnih ustanov, v katerih so utemeljene sorodnosti in različnosti vzgojnega dela, saj je profesor tudi vzgojitelj. 

Ključne besede: dijaški dom, vzgojitelji, dijaki, samopodoba, interakcija. 

Primož Vresnik