Didaktični vidiki izobraževanja na daljavo

Razprave in raziskave

Na možnosti uporabe računalnika pri izobraževanju na daljavo vpliva veliko faktorjev. Članek prikazuje didaktične vidike oz. t.i. didaktični model, katerega struktura je izredno pomembna, tako v fazi priprave, izdelave in preverjanja materialov za daljinsko izobraževanje – izobraževanje na daljavo. 

Ključne besede: računalnik, izobraževanje, didaktični model. 

dr. Ivan Gerlič