Izbira v izobraževalnih in demokracija izobraževanja

Razprave in raziskave

V članku bomo polemizirali o dveh zelo pomembnih vprašanjih izobraževanja: to sta vprašanje selekcije in izire v izobraževalnih procesih in vprašanje demokratizacije izobraževanja.V tem kontekstu bomo razpravljali najprej o splošnem pojmu selekcije (izbire), potem pa bomo govorili o proučevanju tega pojma v družbenem kontekstu. Sledila bo razprava o izobraževanju s posebnim poudarkom na psihološkem in pedagoškem nivoju. 

Ključne besede: izobraževanje, izbira, družba, posameznik, sposobnosti. 

dr. Anita Klapan