Neprimerni odnosi med otroci v družini in v šoli

Razprave in raziskave

V nasprotju z nekaterimi stališči, da so družina in šola visoko nerizične skupine, kadar govorimo o nasilju, nekateri rezultati znanstvenih raziskovanj humanistično – konstruktivistične pedagoške usmeritve iščejo poti, kako delovati v pogojih različnih rizičnih vedenj, kadar se ti pojavijo. Osnovni pristop se ponuja preko realnih procesov in >situacij, v katerih se posamezniki nahajajo. Problematika v tekstu je usmerjana na proučevanje nekaterih neprimernih socialnih odnosov in telesnih kontaktov, ki se pojavljajo med otroci v družini in v šoli, pa jih odrasli ne opažajo, jih ignorirajo ali pa jih doživljajo kot običajno otroško igro, vsekakor pa jih ne percipirajo kot vedenje, s katerim je lahko otrok izpostavljen nasilju. Mnoga neprimerna vedenja otrok, ne glede na način izražanja in na posledice le- teh vedenj, bi lahko uvrstili kot nasilno vedenje. V skladu s sodobnimi pedagoškimi usmeritvami , ki izhajajo iz funkcijske vloge šole v primarni pervenciji, iščemo poti pri pedagoškemu izobraževanju staršev, ki izhajajo iz pozitivne vzgojne, emocionalne in socialne funkcije družine. 

Ključne besede: neprimerni medsebojni odnosi, družina, rizična skupina otrok, šola, nasilje, primarna preventiva. 

dr. Jasminka Zloković