Pedagoški delavci in odgovornost v odnosih

Razprave in raziskave

Seveda pa je pedagoški proces kot vsak odnos tudi izmenjava nezavednih vedenjskih vzorcev in izmenjava čustev. Ker nas je zanimalo, kakšni so odnosi v pedagoškem procesu, smo med dijakinjami četrtih letnikov ljubljanskih srednjih šol ter med študentkami različnih fakultet izvedli raziskavo. S pomočjo anketiranja dijakinj in študentk smo dobili odgovore na tri temeljna raziskovalna vprašanja: ali profesorji uporabljajo vedenje, ki pri dijakinjah in študentkah povzroča neprijetnost, katero je to vedenje in kako pogosto se moteče vedenje pri profesorjih pojavlja. 

Ključne besede: vedenje, medsebojni odnosi, odgovornost, dijakinja, študentka, profesor. 

Olga Dečman Dobrnjič, dr. Metod Černetič