Pigmalijev efekt – cain v učilnici

Razprave in raziskave

Že skoraj 40 let je efekt Pigmalion na široko priznan kot izboljšano učenje in razvoj, do česar pride, kadar ima učitelj, ko pristopa k učencu, visoka pričakovanja. Domnevamo, da nizka pričakovanja škodljivo vplivajo na dijakovo/študentovo učenje in razvoj. Ta študija dramatično potrjuje to domnevo z uvedbo negativnih pričakovanj v učilnico, ki takoj, močno negativno vplivajo, kar ima za rezultat, da dijakovo/študentovo delo občutimo kot inferiorno (slabše), kadar mislimo, da je to delo dijakov/študentov, ki izhajajo iz intelektualno manj spoštovanih skupin. Eksperimentalna skupina je vključevala le bele ameriške študente/dijake. Rezultati so osvetlili ovire, s katerimi se soočajo afro-ameriški študenti/dijaki. 

Ključne besede: pričakovanja, izobraževanje, vrzel v uspehu, priložnost, rasna vrzel, afriško – ameriški študenti/dijaki, črni študenti/dijaki, METCO, stereotip. 

dr. Robert Frank