Hamurabijev zakonik II.

Sodobna literatura z vzgojno vsebino

V odklonskem vedenju mladostnikov s prestopnim vedenjem ni samo objestnosti in agresije. V odklonskem vedenju so tudi utvare, iluzije, samoprevare in prevare najrazličnejših stopenj in oblik. Mladostnik, z vzorcem prestopniškega vedenja, v sebi pestuje tudi utvare, s katerimi naj bi si izboljšal življenje. V prekrške in odklonskost ga tako ne peljeta samo gola objestnost in napadalnost, ampak tudi iluzije, o katerih govori pričujoča enodejanka. Igra se odvija v klubskem prostoru prevzgojnega doma, v kateri akviziter presenečenja ponuja rusko ruleto. Kupec Fran, za vrstnike Hamurabi, si želi izdelka, ki bi mu v življenje prinesel posebno doživetje.Vzgojiteljica Roža Strastnik ga svari, da gre za prevaro in iluzijo. Fran si je v življenje pripeljal prevaranta, saj s svojo nagnjenostjo k prevari privlači tovrstne ljudi. 

Ključne besede: mladostnik. 

Primož Vresnik