Srednješolci in internet

Teorija in praksa

Informacijska družba in globalizacija prinašata v naše življenje mnoge spremembe na nivoju medosebnih odnosov. Generacije mladih sedijo doma in preko računalnika ter interneta komunicirajo s svetom. Ne bi mogli reči, da so mladi 21. stoletja manj družabni kot prejšnje generacije, le način njihove komunikacije je spremenjen. Njihovo druženje in komunikacija potekata preko interneta in SMS sporočil. Med srednješolci smo naredili raziskavo, kjer nas je zanimalo, koliko časa na dan komunicirajo preko interneta, preko katerih spletnih klepetalnic komunicirajo, kakšne komunikacijske metode pri tem uporabljajo, koliko prijateljstev in poznanstev sklepajo preko internetne komunikacije, koliko uporabljajo elektronsko pošto in koliko svojega prostega časa namenijo osebnim medsebojnim stikom. 

Ključne besede: internet, dijaki, spletne klepetalnice, komunikacija. 

Ana Stare, Lina Dečman