Vodenje s pomočjo informacijskih sistemov

Teorija in praksa

V tekstu bomo govorili o informacijskih sistemih kot o sestavnem delu organizacijskih procesov, o opremljenosti dijaških domov kot javnih zavodov z informacijsko tehnologijo in o vključenosti infromacijske tehnologije v organizacijske sestave dijaških domov. S pomočjo raziskave bomo dobili podatke o tem, koliko je v dijaških domovih računalnikov, koliko in kakšne možnosti uporabe računalnikov imajo zaposleni in dijaki dijaških domov, kateri organizacijski procesi so vodeni s pomočjo računalniških programov, kakšno stališče imajo ravnatelji do informacijske tehnologije, kako ravnatelji ocenjujejo svoje računalniško znanje in katere prednosti po mnenju ravnateljev v šolstvo prinaša informacijska tehnologija. 

Ključne besede: računalnik, dijaški dom, informacijska tehnologija, informacijski sistem, računalniški program, internet. 

Olga Dečman Dobrnjič, dr. Metod Černetič