Z ustrezno komunikacijo in obveznim športom proti drogi

Teorija in praksa

Gospodarske spremembe, (ne)zaposlenost prebivalstva, socialno razslojevanje in druge nevarne okoliščine delujejo stresno, kar čutijo tudi mladostniki, in se nanje različno odzivajo. S širitvijo EU na 25 članic se je razširil tudi fenomen drog in drogiranja. Na tem področju so od leta 2005 do leta 2012 začrtane strategije, ki naj bi z operativnimi cilji in akcijami zmanjševale ponudbo in povpraševanje po drogi. Moj pristop do te problematike in na splošno do mladih kot pedagoškega delavca v dijaškem domu je, da v osnovi poskušam zadeve reševati z ustreznim komunikacijskim približevanjem in spoznavanjem mladostnikov. Pri tem se zavestno obnašam predvidljivo in odgovorno z ustvarjanjem nenapetih in neposredno prijateljskih odnosov. Ustrezna in prijazna komunikacija naj bi blažila stresni vsakdan. Na tej osnovi bi si želel delo nadgrajevati z usmerjanjem mladostnikov v ustrezno, izbirno, obvezno in vodeno športno aktivnost.

Z aktivnim obvladovanjem vsakdanjosti naj bi pridobili občutek varnosti, samospoštovanja in lažjega shajanja brez drog.

Ključne besede: socialno razslojevanje, Evropska unija, drogiranje, pedagoško delovanje, komunikacija, mladostniki, šport. 

Dario Sadovnik