Javna uprava med legalnostjo in učinkovitostjo

Zanimivosti

Nedvomno je potrebno urediti delovanje javne uprave v okviru zakonodaje tako, da se skladu z načeli pravne države zagotovi zakonitost njenega delovanja. Pravgotovo je tako delovanje javne uprave hkrati tudi ovira za njeno učinkovitost. Ali je deregulacija delovanja javne uprave in uporaba modernih principov upravljanja rešitev za omejitev njenega razraščanja in izboljšanja učinkovitosti njenega delovanja? Učinek kontrole je odvisen od njene vrste, obsežnosti in pogostosti. Klasične oblike kontrole so pomankljive v organizacijskih in tehničnih možnostih. Obseg in pogostost kontrole vplivata na njeno objektivnost. Rezultati kontrol so omejeni na dele procesov, na rezultate lahko negativno vplivajo posamezniki, vse to pa ne prispeva k učinkovitosti in omejuje funkcije kontrole. 

Ključne besede: komunikacija, javna uprava, kontrola, učinkovitost. 

mag. Bojan Vavtar, dr. Drago Mežnar, dr. Metod Černetič