Preventiva v šoli: vzgoja in/ali izobraževanje?

Zanimivosti

(Članek iz mednarodnega kongresa, Strategija EU proti drogi, Split, 2005) 

Ena od opredelitev preventivnega izobraževanja je “učenje, zato da smo”. Nekateri avtorji na področju izobrazbe verjamejo, da tako imenovana tradicionalna šola poudarja bolj kot spoznavne strani izobrazbe in informativnih ciljev moralno izobrazbo in družbene funkcije šole in ciljev oblikovanja. Tako tradicionalna šola ponuja le izobrazbo in ne vzgoje in premalo poudarja razvoj osebnosti, nazorov, sposobnosti itd. Na ta način šola nič več ne vzpostavlja vrednosti in pravil socialnih spoznanj.

Šolo vidijo kot nekaj odtujenega, represivnega in neuporabnega. Vloga šole bi morala biti v tem, da ponudi študentom v skladu z njihovimi družbenimi potrebami spoznavanje, vodenje in razvoj njegovih/njenih ustvarjalnih možnosti, da študenti lahko ustvarjajo svoje okolje in svobodno izražanje osebnosti in da zagotovi, da postanejo sposobni samoobvladovanja (glejte Žižek 1985). Organizacijo šole je treba spremenit tako, da je poudarek na “učenju zaradi spoznanja” in širše za “učenje zato, da smo”. Menimo, da del (slovenske) pedagoške teorije poskuša povezati razkol med “učenjem zato, da smo” in “učenjem zaradi spoznavanja”, z drugimi besedami razkol med izobraževanjem in vzgojo, ker njuna ločitev sploh ni tako enostavna. Reči, da je izobrazba (in preventivna izobrazba) nima moči oblikovanja, nas lahko zavede na napačno pot. Enostavno nemogoče je, da bi dajali le vzgojo ali le izobrazbo, ker je ena od lastnosti izobrazbe izobrazba skozi vsebino, metode dela in osebnost učitelja. 

Ključne besede: preventiva, preventivna izobrazba, izobrazba, vzgoja, učenje zato, da smo. 

dr. Andreja Hočevar