Relationships in the society and towards the society

Discussions and Researches

Odnosom v družbi in do družbe ekologija do nedavnega ni polagala posebne pozornosti. Šele s spoznanjem, da človek s svojimi stališči, znanjem in tehnologijo lahko pomembno vpliva na stanje splošnega ravnotežja, je ekologija začela raziskovati njegove popačene in patološke odnose. 

Keywords: society, ecology, relationships, man, equilibrium. 

Ph.D. Juraj Plenković