Recenzija knjige Karlovšek Jože: Poklic in poklicanost

Beremo za vas

V februarju letos je v Domžalah izšla monografija o Jožetu Karlovšku, ki jo je napisal znani umetnostni zgodovinar iz Ljubljane Nace Šumi. 
Jože Karlovšek, rojen 12. februarja 1900 v Šmarjeti na Dolenjskem po poklicu stavbenik – gradbenik in v zadnjem obdobju pedagoški delavec na Gradbeni srednji šoli v Ljubljani, širši slovenski javnosti ni posebej dobro poznan, navkljub sorazmerno bogatim knjižnim izdajam, vse v predvojnem času. Te so: 
    • Slovenska hiša 1, 
    • Slovenska hiša 2, 
    • Slovenski ornament, Zgodovinski razvoj, 
    • Slovenski ornament, Ljudski in obrtniški izdelki, 
    • Umetnostna obrt, 
    • Slovenski domovi.

In številnim predvojnim in povojnim nagradam, med katerimi posebej izstopajo Prešernova nagrada iz leta 1951, ki jo je prejel kot sestavljalec najboljših tehniških učnih knjig, posebno iznajditeljsko spričevalo FLRJ iz leta 1953 za iznajdbo postopka slikanja na les z lužnimi barvami in Trdinova nagrada iz leta 1960, ki jo je prejel v Novem mestu v znak priznanja za življenjsko delo in prispevek k znanosti.
 
Zakaj sem se odločil, da v naši pedagoški reviji Iskanja predstavim tudi tega moža? Preprosto zato, ker je bil tudi priznan pedagoški delavec, ki je med drugim izdajal tudi zelo uporabne skripte za dijake gradbenih šol in je lahko z delovanjem na področju ORNAMENTIKE IN OHRANJANJU IN ZBIRANJU DRUGE LJUDSKE UMETNOSTI, zanimiv tudi za dijaške domove, ki s svojimi prostočasnimi dejavnostmi in krožki iz področja tehnične kulture posegamo tudi na področja, kjer nam ima ta ustvarjalni vsestranež, kaj povedati, dati.
 
Če povzamem, gre za manj znanega, a na svojem področju delovanja priznanega ustvarjalca, ki ima posebej veliko povedati vsem tistim bralcem, ki jih prvenstveno zanimata gradbeništvo, ornamentika in umetnostna obrt. Šmarjeti na Dolenjskem si je možno ogledati tudi stalno razstavo v spominski sobi o tem znamenitem Slovencu. 

Marjan Grahut