Informacijsko-komunikacijska tehnologija v slovenskih osnovnih in srednjih šolah

Razprave in raziskave

Članek predstavlja krajši pregled rezultatov raziskave »Stanje in trendi uporabe računalnikov v slovenskih osnovnih in srednjih šolah«, ki jo avtor izvaja vsaki dve leti za potrebe Ministrstva za šolstvo in šport ter projekta CRP – Informatizacija SLO šolstva. Predstavljen je predvsem povzetek rezultatov didaktične problematike pouka in širše uporabe informacijsko-komunikacijske tehnologije v izobraževanju. 

Ključne besede: izobraževalni sistem, računalnik v izobraževanju, multimedija, informacijska in komunikacijska tehnologija (IKT), izobraževalna programska oprema, didaktična problematika, raziskava, računalniško-informacijsko opismenjevanje. 

dr. Ivan Gerlič