Odnosi v družbi in do družbe

Razprave in raziskave

Odnosom v družbi in do družbe ekologija do nedavnega ni polagala posebne pozornosti. Šele s spoznanjem, da človek s svojimi stališči, znanjem in tehnologijo lahko pomembno vpliva na stanje splošnega ravnotežja, je ekologija začela raziskovati njegove popačene in patološke odnose. 

Ključne besede: družba, ekologija, odnosi, človek, ravnotežje. 

dr. Juraj Plenković