Politika razvoja socialnega modela dijaškega doma

Razprave in raziskave

Nova ekonomija na področju šolstva je usmerjena tržno in profitno, socialistični modeli dijaških domov, ki so bili značilni za Jugoslavijo, pa so bili, v domeni z državno regulativo, usmerjeni socialno. V obdobju samostojne Slovenije se v dijaških domovih zmanjšuje število vpisanih dijakov. Razkorak med kapacitetami in zasedenostjo v domovih izhaja že iz načrtovanja izgradnje domov v 80-ih letih, ki je temeljilo na pričakovanem prilivu dijakov iz drugih republik bivše Jugoslavije in iz vizije gospodarskega razvoja posameznih krajev, ki pa se ni uresničil. V obdobju osamosvojitve RS je nekaj dejavnikov sočasno povzročilo naglo upadanje vpisa v dijaške domove. Menedžment dijaških domov v Sloveniji lahko izbira med dvema skrajnima variantama: ali izbere ukinitev dijaških domov kot organizacij ali izbere pot razvoja, oblikovanje novih modelov dijaških domov. V članku bomo govorili o poslanstvu dijaških domov kot organizacij, o politiki vodenja in menedžmenta dijaških domov, prikazali bomo podatke o upadanju števila dijakov v dijaške domove ter predstavili razvojno- socialni teoretični model dijaškega doma, ki se lahko razvija v novem, spremenjenem evropskem okolju. 

Ključne besede: dijaški dom, spremembe, politika vodenja, novi modeli, razvoj, menedžment. 

Olga Dečman Dobrnjič, dr. Metod Černetič